Van 13 t/m 17 juli 2022 vinden de Europese Kampioenschappen Petanque plaats in ’s-Hertogenbosch, maar tot die tijd zitten we zeker niet stil! Samen met More2Win, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Ministerie van VWS, de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) en BrabantSport organiseren we in 2021 en 2022 jeu de boules wijktoernooien waarmee we de strijd tegen eenzaamheid aangaan, met als apotheose een groot finaleweekend tijdens het EK Petanque 2022 op de Parade in ’s-Hertogenbosch.

Het evenement, de sport en de plek geven aanleiding om een nijpend maatschappelijk vraagstuk aan te pakken: groeiende eenzaamheid en beperkte sociale contacten. De coronacrisis heeft deze problematiek alleen maar versterkt en vele kwetsbare ouderen lijden hieronder. Jeu de boules, bij uitstek een sociale en kleinschalige activiteit, wordt in dit maatschappelijke programma het centrale middel om kwetsbare ouderen samen te brengen. Om via plezier en beweging nieuwe contacten te leggen en deze duurzaam te borgen op de plekken waar die het belangrijkste zijn: in de wijken van Brabantse steden.

Het initiatief is het eerste project dat wordt ondersteund door het BrabantSport Fonds, een fonds dat in maart 2021 is gelanceerd. De ambitie van het fonds is om Brabant gelukkiger te maken door sport te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken.

Het BrabantSport fonds is een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven. Met het ondersteunen en stimuleren van deze initiatieven wil het fonds een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen en Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen.

Klik hier voor meer informatie over het BrabantSport Fonds.